+48 618 288 663 | +48 664 457 374 kontakt@ocuservice.com

USG Gałki ocznej i oczodołu

USG gałki ocznej i oczodołu

W czasie badania ocenia się zmiany morfologiczne takie jak: lokalizację, wielkość, kształt oraz dodatkowe struktury w obrębie gałki ocznej i oczodołu. Badania wykonuje się w tzw. prezentacji A i B. W  prezentacji A wykorzystuje się możliwość regulacji czułości aparatu wyrażonej w dB. Częściej stosowana prezentacja B obejmuje serię skanów podłużnych oraz poprzecznych, tak aby zobrazować struktury anatomiczne gałki ocznej i oczodołu (tj. tęczówki, soczewki, ściany gałki ocznej, ciała szklistego, nerwu wzrokowego, mięśni okołoruchowych i oczodołów).

Przebieg badania:

Na powiekę lub bezpośrednio na oko nakładany jest żel, a następnie badający przykłada głowicę aparatu. Głowica generuje nieszkodliwe dla zdrowia ultradźwięki, które przechodząc przez struktury oka odbijają się od napotkanych tkanek, co wyświetlane jest na ekranie w postaci czarno-białych obrazów lub wykresów

Wynik:

Pacjent otrzymuje komplet obrazów wraz z pomiarami badanych struktur oraz opis przygotowany przez lekarza specjalistę w dniu badania.

Najczęstsze wskazania:

Brak przejrzystych ośrodków optycznych (krwotok, zaćma dojrzała)
Odwarstwienie siatkówki
Oftalmopatia tarczycowa
Druzy tarczy nerwu wzrokowego
Obrazowanie i pomiary guzów wewnątrzgałkowych
Stany pourazowe
Diagnostyka ciał obcych wewnątrzgałkowych
Pomiar długości gałki ocznej

Czas badania około 10 minut

 WAŻNE:  badanie w pełni bezpieczne dla osób w każdym