USG Gałki ocznej i oczodołu

USG gałki ocznej i oczodołu

W czasie badania ocenia się zmiany morfologiczne takie jak: lokalizację, wielkość, kształt oraz dodatkowe struktury w obrębie gałki ocznej i oczodołu. Badania wykonuje się w tzw. prezentacji A i B. W  prezentacji A wykorzystuje się możliwość regulacji czułości aparatu wyrażonej w dB. Częściej stosowana prezentacja B obejmuje serię skanów podłużnych oraz poprzecznych, tak aby zobrazować struktury anatomiczne gałki ocznej i oczodołu (tj. tęczówki, soczewki, ściany gałki ocznej, ciała szklistego, nerwu wzrokowego, mięśni okołoruchowych i oczodołów).

Przebieg badania:

Na powiekę lub bezpośrednio na oko nakładany jest żel, a następnie badający przykłada głowicę aparatu. Głowica generuje nieszkodliwe dla zdrowia ultradźwięki, które przechodząc przez struktury oka odbijają się od napotkanych tkanek, co wyświetlane jest na ekranie w postaci czarno-białych obrazów lub wykresów

Wynik:

Pacjent otrzymuje komplet obrazów wraz z pomiarami badanych struktur oraz opis przygotowany przez lekarza specjalistę w dniu badania.

Najczęstsze wskazania:

Brak przejrzystych ośrodków optycznych (krwotok, zaćma dojrzała)
Odwarstwienie siatkówki
Oftalmopatia tarczycowa
Druzy tarczy nerwu wzrokowego
Obrazowanie i pomiary guzów wewnątrzgałkowych
Stany pourazowe
Diagnostyka ciał obcych wewnątrzgałkowych
Pomiar długości gałki ocznej

Czas badania około 10 minut

 WAŻNE:  badanie w pełni bezpieczne dla osób w każdym

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęć pacjentów budzących wątpliwości epidemiologiczne, bądź niedostosowujących się do obowiązujących norm.
Nasz Ośrodek został wyposażony w sterylizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, wdrożone zostały wzmożone procesy dezynfekcyjne. Personel wyposażony jest w środki ochronne. Działamy zgodnie z zaleceniami przyjęć pacjentów w okulistyce według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jednocześnie przypominamy, że:
- obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie Centrum Okulistycznego Ocuservice ilości do 5 pacjentów
- poza terenem Ośrodka, dotyczy klatki schodowej, panuje absolutny zakaz gromadzenia się pacjentów i osób towarzyszących
- wizyty oraz przebywanie w poczekalni odbywa się bez osób towarzyszących
- pacjenci przed przyjęciem zobowiązani są do udzielenia wywiadu epidemiologicznego, odkażenia rąk, zmiany maski
- na terenie Ośrodka oraz poza nim zobowiązani jesteśmy przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów
Szczegółowe informacje oraz zapisy na wizyty pod numerem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz mailowo: kontakt@ocuservice.com