Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria)

W trakcie badania pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem i sygnalizuje za pomocą ręcznego przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia punktu świetlnego. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła.

Wynik:

Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości.

 Wskazania:

Badanie pola widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę.

 WAŻNE:  Czas badania z przygotowaniem pacjenta wynosi około 30 min*
*czas badania może się zmienić w zależności od przebiegu badania

Ważne informacje

Jak się przygotować do badania?

Badanie pola widzenia jest testem psychofizycznym na którego wynik może wpłynąć kondycja ogólna pacjenta. Ważne aby pacjent był wypoczęty i odpowiednio skupiony w trakcie badania.

Czy do badania pola widzenia podawane są krople rozszerzające źrenicę?

Nie, badanie wykonywane jest przy wąskiej źrenicy.