+48 618 288 663 | +48 664 457 374 kontakt@ocuservice.com

Zespół terapeutyczny

mgr Maria Meller | Psycholog/psychoterapauta
mgr Maria Meller

mgr Maria Meller

Psycholog / psychoterapauta

Magister psychologii ze specjalnością kliniczno-sądową oraz psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Ukończone szkolenia m.in.:
-“Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowośc w DSM-V” – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
-“Związki miłosne w terapii”- Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
-“W pułapce nałogowych zachowań -uzależnienia behawioralne” dający uprawnienia do prac z osobami uzależnionymi od hazardu, gier oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Ponadto uczestniczka licznych konferencji, wciąż podnosząca swoje kwlifikacje zawodowe.
Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Klinice Psychoterapii CMUJ oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w Krakowie.
Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa i Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W OcuService zajmuje się konsultacjami oraz terapią wsparciową osób zagrożonych utratą widzenia. Razem we współpracy z innymi terapeutami tworzy zespół pomocy osobom słabowidzącym.