Leczenie chorób oczu

 

Dlaczego tak ważne jest systematyczne badanie się?

Dbanie o swoje zdrowie powinno być priorytetem. Badania kontrolne w przypadku okulistyki to bardzo ważna kwestia. Problemy ze wzrokiem to nie tylko krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Gałka oczna składa się z wielu ważnych elementów, o które trzeba dbać. Dzięki systematycznym wizytom można wykryć zmiany w oku jeszcze na wstępnym etapie choroby i szybko rozpocząć właściwe leczenie.

Jakie zabiegi wykonywane są w ośrodku Ocuservice?

Rodzaj leczenia zależy od diagnozy. W Ocuservice proponujemy naszym pacjentom następujące zabiegi:

  • iniekcję doszklistkową,

  • okuloplastykę,

  • laseroterapię,

  • witrektomię.

Iniekcja doszklistkowa

To zabieg polegający na wprowadzeniu do wnętrza oka lekarstw przy pomocy zastrzyków wg harmonogramu zależnego od stosowanej substancji. Najczęściej zaleca się ten zabieg osobom ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem lub w przypadkach tzw. obrzęku plamki.

Okuloplastyka

To ważny zabieg plastyczny nie tylko ze względów estetycznych, ale również zdrowotnych. Źle ustawiona powieka lub taka, na której występują jakieś zgrubienia, może utrudniać prawidłowe widzenie i sprawiać dyskomfort. Nasi lekarze podejmują się poprawienia obu powiek – górnej i dolnej.

Laseroterapia

Przy schorzeniach siatkówki dokonuje się fotokoagulacji laserowej. Na miejsce zmienione chorobowo kieruje się światło o odpowiedniej długości fali. W Ocuservice posiadamy kilka rodzajów laserów:

  • laser mikropulsowy –najnowocześniejsza metoda leczenia chorób siatkówki, zwłaszcza w okolicy plamki;

  • laser zielony – zapewnia skuteczne leczenie zwyrodnień i przedarć siatkówki, retinopatii cukrzycowa oraz zakrzepów żył siatkówki;

  • laser żółty – stosowany do leczenia chorób okolicy plamki żółtej, zakrzepów żył siatkówki, retinopatii cukrzycowej (retinopatii proliferacyjnej) oraz CSR;

  • laser MLT – do leczenia jaskry otwartego kąta;

  • laser Nd:YAG – pomaga leczyć jaskrę oraz usunąć zaćmę wtórną.

Witrektomia

W przypadku problemów wymagających odtworzenia warunków anatomicznych gałki ocznej przeprowadza się witrektomię. To zabieg wykonywany z reguły w miejscowym znieczuleniu w obecności anestezjologa. W niektórych sytuacjach wymaga znieczulenia ogólnego. Polega na nacięciu ściany gałki ocznej umożliwiającego wprowadzenie do wnętrza oka niezbędnych narzędzi, usunięciu zmienionego ciała szklistego.

Wszystkie zabiegi są wykonywane przez doświadczonych lekarzy. Przed każdym zabiegiem pacjent jest informowany o chorobie, sposobach jej leczenia a także o przebiegu zabiegu operacyjnego. Po leczeniu chirurgicznym pacjent pozostaje pod opieką lekarza prowadzącego.