Badania elektrofizjologiczne od teorii do praktyki

Kurs odbędzie się w dwóch częściach. I część merytoryczna w dniu 24.11.2018 r., II część praktyczna w dniu 1.12.2018 r. w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina przy ulicy Gimnazjalnej 1 w Warszawie.
Kurs poprowadzą specjaliści z zakresu badań elektrofizjologicznych (mgr Dorota Wojtusik i mgr Anna Kowalik) oraz lekarz okulista (dr Piotr Fryczkowski).
Kurs jest przeznaczony dla studentów elektroradiologii, absolwentów elektroradiologii, studentów i absolwentów fizyki medycznej, inżynierów
medycznych oraz studentów, absolwentów i lekarzy okulistyki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie placówki

http://retina.pl/bazawiedzy/kursy-szkolenia/

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 504 486 041
lub za pośrednictwem maila a.kowalik@retina.pl