Lekarze specjaliści

dr hab n.med. Iwona Rospond-Kubiak | Specjalista chorób oczu

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Specjalista chorób oczu

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także instytucji międzynarodowych, w tym między innymi International Society of Ocular Oncology oraz European Association for Vision and Eye Research. Dr hab. nauk medycznych Iwona Rospond-Kubiak, specjalista chorób oczu w poznańskim centrum Ocuservice. Od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Wykształcenie zdobywała na tej samej uczelni. Odbyła również staż zagraniczny poświęcony angiografii fluoresceinowej (obrazowanie dna oka, które pozwala wykryć obszary niedokrwienia siatkówki i zmiany nowotworowe o silnym unaczynieniu) na Uniwersytecie Paryskim oraz dotyczący onkologii okulistycznej w Liverpool Ocular Oncology Centre. W swoim dorobku posiada liczne publikacje w specjalistycznych czasopismach poświęconych onkologii okulistycznej.
Dr hab. n. med Iwona Rospond-Kubiak specjalizuje się m.in. w diagnozowaniu i leczeniu operacyjnym najczęstszego pierwotnego nowotworu wewnątrzgałkowego u osób dorosłych, czyli czerniaka naczyniówki. Zajmuje się również terapią czerniaka spojówki oraz badaniem zmian nowotworowych występujących w obszarze oczodołu i powiek. W swojej karierze zawodowej poświęca się ponadto ocenie klinicznej znamion barwnikowych naczyniówki, a także różnicowaniu przerzutów do błony naczyniowej.
W naszym ośrodku przeprowadza diagnostykę chorób nowotworowych i zabiegi z zakresu chirurgii okulistycznej zmian podejrzanych nowotworowo.