+48 618 288 663 poczta@ocuservice.com

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami

 

   

   Zasady rejestracji pacjentów

  1. Wyznaczone godziny wizyt są tylko godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie– pacjent ma jednak obowiązek zgłosić się na wyznaczoną godzinę,
  2. Pacjenci mogą się rejestrować codziennie telefonicznie, osobiście oraz przez osoby trzecie do wybranego lekarza na z góry określone godziny,
  3. Pacjenci wchodzą do gabinetu w kolejności w jakiej są zapisani w rejestracji,
  4. Termin wizyty kontrolnej ustala lekarz (termin podawany jest przez rejestracje po wyjściu z gabinetu),
  5. W dniu zgłoszenia na wizytę pacjent musi mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem,
  6. Inwalidzi Wojenni, Kombatanci, Inwalidzi Wojskowi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu mają prawo do rejestracji poza kolejnością; jednak zgłaszając się na wizytę lekarską obowiązuje ich ustalona godzina przyjęcia oraz kolejność zapisu w rejestracji.