Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami

Dla pacjentów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat naszych usług

ZMIANY GODZINY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Szanowni Państwo poniżej podajemy godziny w jakich obecnie funkcjonuje nasza placówka

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 9:00 – 17:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 8:00  – 14:00

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 618 288 663, 664457374 lub drogą mailową kontakt@ocuservice.com

Data wpisu: 01.10.2020

TELEPORADY

 

Ze względy na panująca sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COV-2 mamy dla Państwa ofertę konsultacji w formie teleporady.

W ramach wizyty otrzymujesz poradę odnośnie Twoich dolegliwości, lekarz ma prawo wypisać receptę, a jeśli konieczna jest wizyta w naszym Ośrodku, zostanie ustalony jej charakter.

Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji.

Porad udzielają:

dr Mikołaj Meller

dr Krzysztof Zawieja

dr Wojciech Hajduk

 

Aby umówić się na teleporadę, wyślij email na adres: kontakt@ocuservice.com, otrzymasz tam niezbędna informacje o swojej wizycie.

 

Pacjenci u których konieczna będzie wizyta w Ośrodku, otrzymują 20% zniżki na tą wizytę.

 

Data wpisu:28.10.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 26.10 do odwołania ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię, stwarzającą ogromne ciężkich powikłań zachorowania u naszych pacjentów, zmienia się tryb przyjęć w naszym Ośrodku. Realizowane są wizyty wymagające pilnej kontroli, diagnostyki okulistycznej oraz pilne zabiegi okulistyczne realizowane bezpośrednio u nas. W sprawie Państwa zaplanowanych wcześniej wizyt będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Prosimy o wyrozumiałość i dbanie o wspólne bezpieczeństwo w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod telefonem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz adresem email: kontakt@ocuservice.com

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Specjalistycznego Centrum Okulistycznego Ocuservice

 

Data wpisu:27.10.2020

WAŻNY KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęć pacjentów budzących wątpliwości epidemiologiczne, bądź niedostosowujących się do obowiązujących norm.
Nasz Ośrodek został wyposażony w sterylizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, wdrożone zostały wzmożone procesy dezynfekcyjne. Personel wyposażony jest w środki ochronne. Działamy zgodnie z zaleceniami przyjęć pacjentów w okulistyce według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jednocześnie przypominamy, że:
 • obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie Centrum Okulistycznego Ocuservice ilości do 5 pacjentów
 • poza terenem Ośrodka, dotyczy klatki schodowej, panuje absolutny zakaz gromadzenia się pacjentów i osób towarzyszących
 • wizyty oraz przebywanie w poczekalni odbywa się bez osób towarzyszących
 • pacjenci przed przyjęciem zobowiązani są do udzielenia wywiadu epidemiologicznego, odkażenia rąk, zmiany maski
 • na terenie Ośrodka oraz poza nim zobowiązani jesteśmy przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów
Szczegółowe informacje oraz zapisy na wizyty pod numerem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz mailowo: kontakt@ocuservice.com

W medycynie dzielimy choroby na wymagające pilnej konsultacji lekarskiej oraz takie u których wizyta może zostać przesunięta w czasie. Poniżej przygotowaliśmy listę pilnych wskazań medycznych w okulistyce do odbycia wizyty lekarskiej.

Stany wymagające pilnej konsultacji w okulistyce:

 1. Silny ból oka lub oczu z wyjątkiem swędzenia i uczucia pieczenia
 2. Nagłe pogorszenie widzenia jednym bądź dwojgiem oczu
 3. „Czerwone oko” jeśli wystąpiło w ciągu ostatnich dni
 4. Błyski przed okiem w stałej lokalizacji np. tylko od góry
 5. Zasłona przed okiem
 6. Ciemna plama przed okiem przesuwająca się wraz z ruchem oka
 7. Pacjenci w trakcie laseroterapii powikłań ocznych cukrzycy
 8. Pacjenci, którzy mają termin na zabieg irydotomii laserowej

Stany pilne w przypadku pacjentów leczonych z powodu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – AMD

 1. Pogorszenie widzenia
 2. Wykrzywienie linii, falowanie obrazu większe aniżeli podczas poprzedniej wizyty
 3. Powiększenie plamy przed okiem

Pacjenci chorujący na cukrzycę:

Ryzyko ciężkich powikłań i utraty wzroku jest najwyższe, w związku z tym wymaga stałej, planowej kontroli okulistycznej. Rekomendujemy zgłoszenie się na wizytę lub w przypadku osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, przesunięcie wizyty o dwa do czterech tygodni.

Stany, w których rekomendujemy  odroczenie wizyty na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy:

 1. Powolnie postępujące pogorszenie widzenia, zwłaszcza jeśli dawno nie dokonywano zmiany okularów korekcyjnych
 2. Swędzenie, szczypanie, pieczenie oczu
 3. Pacjenci bez dolegliwości, którzy chcą dokonać okresowego badania kontrolnego
 4. Wizyty, których celem jest dobór korekcji okularowej
 5. Pacjenci oczekujący na zabieg kapsulotomii laserowej – zabieg laserowy w leczeniu zaćmy wtórnej
 6. Pacjenci do planowych, okresowych badań OCT, u których nie nastąpiło pogorszenie widzenia od ostatniego badania

 

W razie wątpliwości co do odbycia wizyty, nasi lekarze w wyznaczone dni i godziny będą do Państwa dyspozycji telefonicznej.

 

OSOBY BĘDĄCE POD NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB PODDANE KWARANTANNIE, W PRZYPADKU WSKAZAŃ DO ODBYCIA PILNEJ WIZYTY OKULISTYCZNEJ, NIE BĘDĄ W NASZYM OŚRODKU PRZYJMOWANE !!!

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w Polsce spowodowaną wprowadzonym stanem epidemicznym, oświadczamy iż nasza placówka będzie działać w trybie nadzwyczajnym.
Oznacza to, że:
1. Codziennie będzie monitorowany stan zdrowia całego naszego personelu.
2. Wszyscy pracownicy zachowywać będę szczególne zasady bezpieczeństwa, takie jak m.in. praca w strojach jednorazowego użytku, używanie rękawic i masek ochronnych, skracanie czasu wizyt do bezwzględnego minimum, wzmożona dezynfekcja.
3. Na terenie ośrodka jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 pacjentów bez osób towarzyszących lub łącznie 5 osób jeśli sytuacja będzie wymagać osoby towarzyszącej.
4. Osoby towarzyszące wpuszczane są tylko w szczególnych przypadkach.
5. Pacjent zaraz po wejściu do ośrodka, przed procesem rejestracji jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
6. W miarę możliwości prosimy o przynoszenie ze sobą maseczek jednorazowych, które muszą Państwo nałożyć zaraz po wejściu do ośrodka. Ze względu na obecne deficyty masek, mogą Państwo w naszym ośrodku otrzymać zastępcze osłony na twarz lub stosować własne. Z uwagi na bliski kontakt pacjent-lekarz podczas badania okulistycznego, pacjenci bez osłon na twarz nie będą przyjmowani.
7. Pacjenci budzący naszą wątpliwość pod względem zdrowotnym, mogą mieć wykonywane przez nas pomiary temperatury i pogłębiony wywiad epidemiologiczny. O ich ostatecznym przyjęciu będzie decydował lekarz.
8. Na teren ośrodka wpuszczamy pacjentów maksymalnie 10 minut przed planowaną godziną wizyty, a nasi lekarze dołożą wszelkich starań, aby opóźnienia przyjęć nie miały miejsca.
9. Będzie wyznaczony czas na telekonsultacje z wybraną grupą lekarzy.
10. Zawieszamy dostępność pomocy psychologicznej dla pacjentów naszego ośrodka, w zamian oferując wsparcie psychologiczne w wybrane dni i godziny przez telefon.

Jednocześnie oświadczamy, że zastrzegamy sobie prawo przyjmowania i wykonywania tylko pilnych świadczeń medycznych do dnia 31 marca, u osób zagrożonych utratą widzenia oraz u pacjentów onkologicznych. Szczegółowe wytyczne kto jest pacjentem pilnym w okulistyce, będą umieszczone na naszej stronie www.ocuservice.com oraz na facebook’u.

Podjęte przez nas restrykcyjne działania w zakresie postępowania, są również spowodowane ilością naszych pacjentów będących w grupie ryzyka zachorowania na Covid-19 (osoby starsze, cukrzycy, pacjenci onkologiczni) dla których jednoczesne zostanie bez opieki okulistycznej przez dłuższy czas, może oznaczać nieodwracalną utratę wzroku.

Prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad i śledzenie na bieżąco aktualności na naszej stronie.

Z wyrazami szacunku,
dr Mikołaj Meller
właściciel Centrum Okulistycznego Ocuservice

 

 

WAŻNE
Szanowni Państwo,
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wzmożoną zachorowalnością na grypę, infekcje dróg oddechowych i nowopowstałe formy zachorowań przenoszone drogą kropelkową, wprowadzamy od dnia 28.02.2020r.  do odwołania całkowity zakaz przebywania w naszej placówce osób towarzyszących pacjentowi. 
Wyjątek stanowi przebywanie jednej osoby towarzyszącej w przypadku:
– pacjentów mających trudność w poruszaniu się,
– pacjentów mających problemy z pamięcią i orientacją,
– dzieci do 18 roku życia,
– pacjentów wymagających obecności osób trzecich z przyczyn innych niż powyższe po zgłoszeniu tego faktu pracownikom tutejszego Ośrodka,
– na prośbę personelu medycznego

Zespół OCUSERVICE

 

 

 

Program opieki i wsparcia dla osób zagorożonych utratą widzenia

 Jesienią ruszamy z nowoczesnym programem opieki i wsparcia dla osób zagrożonych utratą widzenia w wyniku AMD oraz cukrzycy. Program kierowany jest do pacjentów naszej placówki i będzie on obejmował darmową pomoc psychologiczną, konsultacje z zakresu możliwości pomocy socjalnych, pracę z terapeutą zajęciowym.

Z programu może skorzystać każda osoba leczona w naszej placówce przewlekle, jak również taka która otrzymała dopiero diagnozę Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem-AMD. Już od września zapraszamy na darmowe konsultacje psychologiczne z naszym psychologiem-psychoterapeutą.

Więcej informacji oraz zapisy telefonicznie pod numerem 61 828 86 63 lub 664 457 374.

Zapraszamy!

Zespół OCUSERVICE

 

 

 

 Godziny pracy Specjalistycznego Centrum Okulistycznego OCUSERVICE

poniedziałek – 8.00 – 18.00

wtorek – 8.00- 18.00

środa – 8.00- 18.00

czwartek – 8.00- 18.00

piątek – 8.00- 14.00

 

 

 

 Zasady rejestracji pacjentów

 1. Wyznaczone godziny wizyt są tylko godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie– pacjent ma jednak obowiązek zgłosić się na wyznaczoną godzinę,
 2. Pacjenci mogą się rejestrować codziennie telefonicznie, osobiście oraz przez osoby trzecie do wybranego lekarza na z góry określone godziny,
 3. Pacjenci wchodzą do gabinetu w kolejności w jakiej są zapisani w rejestracji,
 4. Termin wizyty kontrolnej ustala lekarz (termin podawany jest przez rejestracje po wyjściu z gabinetu),
 5. W dniu zgłoszenia na wizytę pacjent musi mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem,
 6. Inwalidzi Wojenni, Kombatanci, Inwalidzi Wojskowi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu mają prawo do rejestracji poza kolejnością; jednak zgłaszając się na wizytę lekarską obowiązuje ich ustalona godzina przyjęcia oraz kolejność zapisu w rejestracji.

 

Dla specjalistów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat publikacji oraz szkoleń

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu organizowanym w naszej placówce

Kurs SOCT podstawy i aspekty techniczne

Kurs będzie obejmował zagadnienia:
– budowa aparatu i zasada działania aparatu OCT
– rodzaje badań OCT: przedniego i tylnego odcinka
– aspekty techniczne, w tym parametry i jakość obrazu
– wybrane choroby przedniego i tylnego odcinka oka
Kurs dedykowany jest studentom i absolwentom kierunku elektroradiologia, fizyki medycznej, optometrii, stażystom kierunku lekarskiego oraz lekarzom okulistyki.
Kurs szczegółowo porusza aspekty techniczne oraz zasady optymalizacji otrzymywanych obrazów OCT. W trakcie szkolenia poznają Państwo różne aparaty OCT dostępne na rynku zarówno w trakcie części teoretycznej i praktycznej.

Kurs odbędzie się 12 października 2019 roku w Specjalistycznym Okulistycznym Centrum OCUSERVICE przy ulicy Kościelnej 26/1 w Poznaniu.
Kurs poprowadzi specjalista chorób oczu – dr Mikołaj Meller wraz z dwójką doświadczonych elektroradiologów: mgr Anną Kowalik (Szpital i Przychodnia Retina-Warszawa) oraz mgr Dorotą Wojtusik (Ocuservice-Poznań).

Szczegóły informacji mogą Państwo uzyskać telefonicznie pod numer 509462606 lub za pośrednictwem email dorota.wojtusik@ocuservice.com

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 13 września 2019 roku na adres email:
dorota.wojtusik@gmail.com
Cena kursu: 200 zł

Zapraszamy
Zespół Ocuservice

 

 

 

Dla partnerów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat naszych usług.

Badania kliniczne

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia.Biorą w nich udział ochotnicy (osoby zdrowe lub chorzy – zależnie od fazy prowadzonych działań).
Badanie kliniczne realizowane w Specjalistycznym Centrum Okulistycznym Ocuservice prowadzone są z poszanowaniem praw pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa prowadzenia badań klinicznych.

Ze względu na szeroki dostęp do specjalistycznej aparatury diagnostycznej mamy możliwość przeprowadzania kompleksowych wizyt pacjentów.
Wykonujemy:
– badanie ostrości wzroku
– badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie w lampie szczelinowej
– badanie dna oka
– zdjęcie dna oka przedniego i tylnego odcinka
– badanie SOCT
– badanie angiografii fluoresceinowej
– badanie pola widzenia
– badanie usg gałki ocznej
– badanie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (tablice ETDRS zgodnie ze standardami badań klinicznych)