Angiografia fluoresceinowa

Elektroradiologia

 

Elektroradiologia to kierunek z przyszłością – dynamiczny rozwój technik obrazowania i coraz nowocześniejszy sprzęt diagnostyczny wymaga obsługi i kontroli wszechstronnie wykształconych ekspertów, posiadających nie tylko specjalistyczną wiedzę o budowie aparatury, sposobach jej działania, ale także podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (m. in. anatomii i fizjologii człowieka oraz diagnozowania stanów chorobowych i ich objawów radiologicznych).

Absolwent kierunku elektroradiologia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
– wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz sprzętu;
– wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii, audiometrii;
– przygotowywania wyników badań do oceny przez lekarza, pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.