+48 618 288 663 | +48 664 457 374 kontakt@ocuservice.com

Angiografia fluoresceinowa

Elektroradiologia

 

Elektroradiologia to kierunek z przyszłością – dynamiczny rozwój technik obrazowania i coraz nowocześniejszy sprzęt diagnostyczny wymaga obsługi i kontroli wszechstronnie wykształconych ekspertów, posiadających nie tylko specjalistyczną wiedzę o budowie aparatury, sposobach jej działania, ale także podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (m. in. anatomii i fizjologii człowieka oraz diagnozowania stanów chorobowych i ich objawów radiologicznych).

Absolwent kierunku elektroradiologia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
– wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz sprzętu;
– wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii, audiometrii;
– przygotowywania wyników badań do oceny przez lekarza, pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.

Angiografia fluoresceinowa AF

 

Badanie polega na dożylnym podaniu barwnika – soli sodowej fluoresceiny i wykonaniu następnie serii zdjęć dna oka

Przebieg badania:

Wstępne badanie oraz wywiad przeprowadzany jest przez doświadczoną pielęgniarkę.
Podawane są krople maksymalnie rozszerzające źrenice.
Po dożylnym  podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny) pacjentowi, elektroradiolog wykonuje serie zdjęć dna oka.

Wynik:

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć oraz opisem wykonanym przez naszych specjalistów.
Wynik otrzymują Państwo w dniu badania.

Wskazania:

•Ocena stanu naczyń i sprawność krążenia krwi w strukturach oka
• Ocena stanu funkcjonalnego naczyń siatkówki i ich szczelność
• Ocena obecności uszkodzeń siatkówki i częściowo naczyniówki wynikających ze zmian    zwyrodnieniowych lub zapalnych
• Wykrycie anomalii naczyń, patologii naczyniowych powstających w przebiegu chorób siatkówki, np. powikłań ocznych w cukrzycy
• Diagnostyka nowotworów gałki ocznej
• Kwalifikacja pacjenta do najwłaściwszego typu leczenia
• Ocena skuteczności leczenia, np. fotokoagulacji laserowej, iniekcji doszklistkowych

Czas badania z przygotowaniem pacjenta: od 1,5 – 2 godzin

 WAŻNE:  badanie wykonywane jest na światowej klasy urządzeniu przez wysoko wykwalifikowany personel

Spektralna optyczna koherentna tomografia – SOCT

SOCT jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych narządu wzroku. Ta nieinwazyjna optyczna metodą obrazowania umożliwia wykonanie skanów przekrojowych siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego.

Badanie daje nam szereg możliwości diagnostycznych takich jak:

• Ocena plamki wraz z pomiarem jej grubości
• Obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (ONH)
• Ocena warstwy włókien nerwowych (RNFL)
• Badanie komórek zwojowych (GCC)
• Badanie kształtu i grubości rogówki (pachymteria)
• Badanie kąta przesączania

Wskazania do badania:

• zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
• makulopatia cukrzycowa
• otwory plamki
• błony przedsiatkówkowe
• obrzęk plamki
• centralna retinopatia surowicza
• jaskra
• inne o których decyduje lekarz

Wynik:

Wydruk  wraz z opisem lekarza specjalisty dostępny po wykonanym badaniu.

 

Czas badania około 10 minut

 WAŻNE:  badanie w pełni bezpieczne dla osób w każdym wieku

Badanie pola widzenia (perymetria)

Pole widzenia określa zbiór punktów w przestrzeni postrzeganych jednocześnie przez dane oko. Prawidłowe pole widzenia każdego oka rozciąga się do 85°-90° od strony skroniowej do 55°-60° od nosa, 45°-55° od góry i 65°-70° od dołu. Perymetria jest metodą badania pola widzenia przy pomocy specjalnego aparatu.

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem i sygnalizuje za pomocą ręcznego przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia punktu świetlnego. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła.

Wynik:

Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości.

WSKAZANIA

Badanie pola widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę.

CZAS BADANIA : około 30 min

 

 WAŻNE:  badanie wykonywane jest na światowej klasy urządzeniu przez wysoko wykwalifikowany personel

Komunikat

Szanowni Państwo,
W okresie świąteczno-noworocznym od dnia 21.12 do dnia 11.01 nasza placówka pozostaje zamknięta i pełni w wybrane dni dyżur telefoniczny pod numerem 61 828 86 63. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@ocuservice.com
Dyżur telefoniczny:
21.12 godz. 9.00-17.00
22.12 godz. 9.00-17.00
4.01 godz. 9.00-17.00
5.01 godz. 9.00-17.00
7.01 godz. 9.00-17.00
8.01 godz. 8.00-16.00
Wszystkim Naszym Pacjentom życzymy zdrowia i pomyślności w Nowym 2021 Roku!
Zespół Specjalistycznego Centrum Okulistycznego Ocuservice