Personel medyczny

mgr Dorota Wojtusik | Elektroradiolog
mgr Dorota Wojtusik

mgr Dorota Wojtusik

Elektroradiolog

W 2013 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu –  studia II stopnia na Kierunku Elektroradiologia. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 2012 od pracy na bloku operacyjnym, gdzie zajmowała się obsługą ramienia C w jednej z poznańskich praktyk. Od roku 2014 związana jest z Centrum Okulistycznym „Ocu service.

Pod opieką wybitnych specjalistów rozwija swoje umiejętności z zakresu diagnostyki chorób oczu.
W ramach swojej pracy wykonuje badania obrazowe oraz czynnościowe narządu wzroku.
Badania obrazowe stanowią: badanie SOCT, angiografia fluoresceinowa, fotografia przedniego i tylnego odcinka. W grupie badań czynnościowych zawierają się badania perymetrii komputerowej oraz elektrofizjologii. W ramach swojej pracy zajmuję się również koordynowaniem badań klinicznych zarówno
w dziedzinie okulistyki oraz chirurgii naczyniowej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego
w Poznaniu.

Od wielu lat czynnie działa w szeregach Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii, gdzie w tym roku objęła stanowisko Vice Prezesa.

Czas wolny poświęca głównie na podróże i jazdę na rowerze.

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęć pacjentów budzących wątpliwości epidemiologiczne, bądź niedostosowujących się do obowiązujących norm.
Nasz Ośrodek został wyposażony w sterylizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, wdrożone zostały wzmożone procesy dezynfekcyjne. Personel wyposażony jest w środki ochronne. Działamy zgodnie z zaleceniami przyjęć pacjentów w okulistyce według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jednocześnie przypominamy, że:
- obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie Centrum Okulistycznego Ocuservice ilości do 5 pacjentów
- poza terenem Ośrodka, dotyczy klatki schodowej, panuje absolutny zakaz gromadzenia się pacjentów i osób towarzyszących
- wizyty oraz przebywanie w poczekalni odbywa się bez osób towarzyszących
- pacjenci przed przyjęciem zobowiązani są do udzielenia wywiadu epidemiologicznego, odkażenia rąk, zmiany maski
- na terenie Ośrodka oraz poza nim zobowiązani jesteśmy przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów
Szczegółowe informacje oraz zapisy na wizyty pod numerem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz mailowo: kontakt@ocuservice.com