Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

1. Pacjent ma prawo do wglądu i  do otrzymania dokumentacji medycznej za okazaniem dowodu tożsamości
2. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dokumentacja medyczna wydawana jest przedstawicielowi ustawowemu pacjenta rodzic/opiekun prawny
3. Pacjent pełnoletni ma prawo upoważnić do wydania dokumentacji medycznej, wskazaną w formie pisemnej przez niego osobę
4. Prawo do wglądu w dokumentację medyczną, mają również organy do tego celu upoważnione
5. W przypadku śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona  przez pacjenta za życia

   Pobierz dokument upoważnienia

Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w siedzibie OCUSERVICE w obecności lekarza prowadzącego
2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne, dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.

1. Uzyskanie odpisu, kopii lub wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku pisemnego złożonego przez pacjenta. Wniosek ten dostępny jest w siedzibie OCUSERVICE®. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta należy ustalić z lekarzem prowadzącym

2. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w siedzibie najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

3. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na wskazany adres po wcześniejszym uregulowaniu należności za wydanie dokumentacji.*
*w przypadku wysyłki dodatkowo opłata pocztowa wg cennika poczty polskiej.

4. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

Dokumentacja*
0,32 zł za 1 stronę kopii lub wydruku
9,25 zł za 1 stronę odpisu lub wyciągu
1,85 dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

*podstawa wyliczenia-wysokość przeciętnego wynagordzenia w poprzednim kwartale

 

Źródło:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2961671,Oplaty-za-dokumentacje-medyczna-zmiany-od-4-maja-2019-r.html

https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-15-prawo-dostepu-przyslugujace-osobie-ktorej-dane-dotycza

Często zadawane pytania

Ile czasu trwa wydanie dokumentacji medycznej?

Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w siedzibie najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana przesyłką poleconą za  potwierdzeniem  odbioru na wskazany adres po wcześniejszym uregulowaniu należności
za wydanie dokumentacji

Jakie są opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

Dokumentacja*
0,32 zł za 1 stronę kopii lub wydruku
9,25 zł za 1 stronę odpisu lub wyciągu
1,85 dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

*podstawa wyliczenia-wysokość przeciętnego wynagordzenia w poprzednim kwartale

Ocuservice® | Poznań, ul. Kościelna 26/1 


Zapraszamy do naszej przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Zapraszamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych

3 + 2 =

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęć pacjentów budzących wątpliwości epidemiologiczne, bądź niedostosowujących się do obowiązujących norm.
Nasz Ośrodek został wyposażony w sterylizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, wdrożone zostały wzmożone procesy dezynfekcyjne. Personel wyposażony jest w środki ochronne. Działamy zgodnie z zaleceniami przyjęć pacjentów w okulistyce według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jednocześnie przypominamy, że:
- obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie Centrum Okulistycznego Ocuservice ilości do 5 pacjentów
- poza terenem Ośrodka, dotyczy klatki schodowej, panuje absolutny zakaz gromadzenia się pacjentów i osób towarzyszących
- wizyty oraz przebywanie w poczekalni odbywa się bez osób towarzyszących
- pacjenci przed przyjęciem zobowiązani są do udzielenia wywiadu epidemiologicznego, odkażenia rąk, zmiany maski
- na terenie Ośrodka oraz poza nim zobowiązani jesteśmy przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów
Szczegółowe informacje oraz zapisy na wizyty pod numerem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz mailowo: kontakt@ocuservice.com