Angiografia fluoresceinowa

Onkologia okulistyczna

Diagnostyka okulistyczna

Diagnostyka okulistyczna służy wykryciu schorzeń lub chorób w obrębie gałki ocznej. Prawidłowa diagnoza jest konieczna do podjęcia właściwego sposobu leczenia. Specjaliści z ośrodka Ocuservice dzięki właściwym badaniom potrafią zdiagnozować choroby nowotworowe oraz inne choroby zaburzające właściwe widzenie. Prowadzimy konsultacje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Kiedy udać się na wizytę?

Ważne jest, aby pacjent udał się na wizytę jak najszybciej po zauważeniu niepokojących objawów. Zlekceważenie problemu przyczynia się do opóźnienia rozpoznania choroby a tym samym do opóźnienia procesu leczenia. Należy pamiętać o systematycznych wizytach kontrolnych (szczególnie gdy wcześniej pojawiały się jakieś podejrzenia choroby).

Na czym polega diagnoza okulistyczna?

Podczas wizyty u lekarza okulisty pacjent przechodzi szereg badań, które służą sprawdzeniu, czy wszystkie elementy narządu wzroku działają dobrze i czy nie zaszły żadne zmiany (w tym również nowotworowe).

Badania w Ocuservice

Angiografia fluoreceinowa

Polega na wykonaniu zdjęć dna oka, dzięki którym można sprawdzić stan siatkówki, jej naczyń, zdiagnozować nowotwory lub skontrolować przebieg chorób siatkówki. Badanie wymaga zaaplikowania kropli rozszerzających źrenicę oraz wykonaniu serii zdjęć z zastosowaniem różnych filtrów po dożylnym wstrzyknięciu 5% soli sodowej fluoresceiny. Następnie elektroradiolog wykonuje zdjęcie. Przed badaniem konieczne jest sprawdzenie w laboratorium poziomu kreatyniny we krwi. Jeśli jej poziom przekracza granice normy, przed wykonaniem badania konieczna jest konsultacja nefrologa lub diabetologa.

USG i UBM

Oba badania służą ocenie tylnego odcinka oka. USG stosuje się m.in. do wykrycia odwarstwienia siatkówki, krwotoków do ciała szklistego, diagnostyki nowotworów oka i innych zmian siatkówki. Badanie odbywa się w głównie w prezentacji B. UBM odgrywa ważną rolę w diagnostyce nowotworów i jaskry. Do ich wykonania wykorzystuje się głowicę ultrasonografu o wysokiej częstotliwości.

SOCT

Spektralna optyczna koherentna tomografia umożliwia dokładne zbadanie przekroju siatkówki oka. Jest badaniem nieinwazyjnym oraz nie wymaga rozszerzenia źrenicy. Badanie służy do diagnostyki chorób siatkówki w tym AMD.

Perymetria

Badanie pola widzenia jest potrzebne do wykrycia jaskry, chorób siatkówki i chorób nerwu wzrokowego. Obecnie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce neurologicznej. Polega na tym, że pacjent siedzi przy perymetrze nieruchomo opierając głowę o podpórkę, wpatrując się w punkt światła zlokalizowany w centrum czaszy aparatu. W czasie badania pojawiają się w czaszy aparatu błyski światła o różnym natężeniu. Ich zobaczenie badana osoba potwierdza naciskając trzymany w ręce przycisk. Bardzo ważne jest nieruchome patrzenie w kierunku stałego punktu świetlnego/

Badania takie jak ocena ostrości wzroku, tonometria – pomiar ciśnienia w oku, badanie w lampie szczelinowej/biomikroskopia/oraz badanie dna oka są badaniami podstawowymi, wykonywanymi przy każdej wizycie.

Ocuservice® | Poznań, ul. Kościelna 26/1 


Zapraszamy do naszej przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Zapraszamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych

6 + 7 =