Choroby oczu

AMD

AMD (Age-related Macular Degeneration) to zwyrodnienie plamki żółtej (znajdującej się w siatkówce), które często postępuje niezauważenie. Jak wskazuje angielska nazwa, zwyrodnienie to związane jest z wiekiem. Do wczesnych objawów AMD zalicza się nieostre widzenie oraz zniekształcenie widzianych linii – przyjmują one nierówne, faliste kształty. Z czasem widziany obraz staje się zamglony lub przesłonięty przez ciemną plamę (szczególnie w centrum) a wyraźny pozostaje tylko jego obwód. Zwyrodnienie plamki żółtej nie jest uleczalne, można tylko zatrzymać jego rozwój, dlatego tak ważne jest szybkie udanie się do lekarza okulisty, aby spowolnić chorobę, póki nie wyrządziła dużych szkód. AMD może występować w postaci suchej (częstsza i o znacznie wolniejszym przebiegu) lub wysiękowej (bardzo szybko postępuje). Ważne jest, by wiedzieć, że postać sucha może ulec przekształceniu w postać wysiękową. Zmiany tzw. suche obserwuje się, stosuje farmakoterapię pod postacią suplementów. Nową metodą leczenia jest fotobiomodulacja. Leczenie postaci wysiękowej, tzw. mokrej może odbywać się m.in. poprzez iniekcję doszklistkową. W niektórych przypadkach możliwe jest również zastosowanie laseroterapii lub wykorzystanie terapii łączonych.

CSR

CSR czyli centralna surowicza retinopatia, objawia się pogorszeniem ostrości widzenia lub wrażeniem zamglenia oka spowodowanym uniesieniem części warstw siatkówki w pobliżu plamki żółtej. Dzieje się tak, ponieważ dochodzi do przesięku z choriokapilar. Choroba ta dotyczy częściej młodych mężczyzn niż kobiety oraz osoby, które żyją w stresie. CSR zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Objawy, które wywołuje sprawiają dyskomfort, dlatego aby przyspieszyć proces zdrowienia można zalecić pacjentowi laseroterapię. Choroba może mieć charakter nawracający.

Retinopatia cukrzycowa

Lata zmagania się z cukrzycą mogą spowodować pojawienie się powikłań, jednym z nich jest retinopatia cukrzycowa. Choroba ta jest szczególnym zagrożeniem dla osób, które długo żyły bez świadomości chorowania na cukrzycę. Retinopatia spowodowana jest uszkodzeniem naczyń siatkówki przez zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi i niedokrwienie. Uszkodzenia drobnych naczyń prowadzą natomiast do przecieku płynu z kapilar, który powoduje m.in. obrzęk siatkówki. W trudnych przypadkach retinopatia cukrzycowa może doprowadzić do utraty wzroku. Wyróżnia się jej dwa rodzaje:

  • retinopatię cukrzycową nieproliferacyjną,

  • retinopatię cukrzycową proliferacyjną (bardziej niebezpieczna dla wzroku).

Jaskra

Jaskra, czyli podwyższone ciśnienie wewnątrz oka, powoduje zanik nerwu wzrokowego. Początek choroby w jaskrze z otwartym kątem przesączania pozostaje często niezauważony. Objawy są niespecyficzne i jest często wykrywana przypadkowo podczas wizyty u okulisty. Jaskra nazywana jest czasem cichym złodziejem widzenia. W początkowych stadiach powoduje ubytki w polu widzenia, które w nieleczonej chorobie poszerzają się i w schyłkowym okresie choroby, wskutek zaniku nerwu wzrokowego, powodują tzw. widzenie lunetowe i utratę widzenia. Jaskra kąta zamykającego się często rozpoczyna się bólami głowy lub tzw. atakiem jaskry. Jest przez to wykrywana szybciej. Wyróżnia się dwa rodzaje jaskry:

  • jaskrę z otwartym kątem przesączania,

  • jaskrę z zamkniętym kątem przesączania.

Oba rodzaje mogą występować w wersji pierwotnej – jeśli wynikają z budowy oka lub wtórnej – towarzyszącej innym chorobom, jak cukrzyca czy zakrzep naczyń siatkówki. Jaskrę leczy się farmakologicznie kroplami lub tabletkami. Bardzo pomocna jest laseroterapia. W niektórych sytuacjach konieczne jest leczenie operacyjne. W każdym przypadku dla wczesnego wykrycia choroby niezbędne są badania profilaktyczne, które powinny być regularnie wykonywane po ukończeniu 40 r. ż.

Zaćma

Zaćma (kiedyś zwana kataraktą) jest zmętnieniem soczewki. Zazwyczaj związana jest z procesem starzenia się. Nieleczona znacznie pogarsza widzenie i powoduje że widzenie staje się coraz bardziej zamglone i niewyraźne. Diagnozę stawia się po zbadaniu przedniego odcinka gałki ocznej. Leczenie jest wyłącznie chirurgiczne i polega na usunięciu soczewki własnej pacjenta i zastąpieniu jej soczewką sztuczną. Jeśli nie współistnieją inne choroby oka, po zabiegu operacyjnym następuje z reguły całkowite odtworzenie widzenia.

Choroby siatkówki

BRVO

BRVO, czyli zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki, jest chorobą, która dotyka zazwyczaj pacjentów powyżej 60 roku życia. Do grupy ryzyka zaliczają się osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami układu krzepnięcia, z cukrzycą i miażdżycą. W BRVO dochodzi do zamknięcia światła odgałęzienia żyły siatkówki. Zakrzep powoduje nagłe pogorszenie widzenia wskutek niedokrwienia i niedotlenienia siatkówki. BRVO może doprowadzić do obrzęku plamki żółtej. Leczenie opiera się na laseroterapii lub iniekcji doszklistkowej.

CRVO

Pełna nazwa CRVO to zakrzep żyły środkowej siatkówki. To schorzenie polega na zamknięciu światła głównej żyły znajdującej się w siatkówce. Wszystko to przez tworzący się zakrzep. Szczególnie narażone na tę przypadłość są osoby z nadciśnieniem tętniczym, z nadwagą, z cukrzycą oraz seniorzy. CRVO objawia się nagłym pogorszeniem widzenia. Rozpoznania tej choroby dokonuje się podczas badania dna oka. Okuliści w przypadku CRVO zazwyczaj wybierają leczenie laseroterapią. Osoby z tendencją do powstawania zakrzepów powinny być pod stałą opieką medyczną.