Badania kliniczne

Nasze centrum okulistyczne od wielu lat uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych mających na celu udoskonalanie metod leczenia chorób oczu. Badania dotyczą zarówno leczenia farmakologicznego jak leczenia chirugicznego. W swojej pracy korzystamy z najnowocześniejszego wyposażenia diagnostycznego stanowiącego wyposażenie naszego Specjalistycznego Centrum Okulistycznego jak SOCT, angiografia fluoresceinowa, USG, UBM i wiele innych. Ważną informacją jest to, że cały personel uczestniczący w prowadzeniu badań stosowane wyposażenie w tym nowoczesna sala zabiegowa, podlega obowiązkowi corocznej certyfikacji, prowadzonej przez renomowane europejskie i amerykańskie kliniki okulistyczne.

Czym właściwie są badania kliniczne?

Badania kliniczne są dziedziną medycyny określającą bezpieczeństwo i skuteczność leków, urządzeń, produktów diagnostycznych a także schematów leczenia.

Badania, jakie przeprowadzamy w naszym centrum to badania naukowe z udziałem międzynarodowego zespołu specjalistów w danej dziedzinie. We wszystkich ośrodkach uczestniczących stosowane są standaryzowane procedury, zgodne z protokołem zaakceptowanym przez komisje bioetyczne. W prowadzonych działaniach biorą udział ochotnicy (osoby zdrowe lub chore – w zależności od fazy badań).

Realizowane w Specjalistycznym Centrum Okulistycznym Ocuservice badania są prowadzone z poszanowaniem praw Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Działamy w myśl zasad Good Clinical Practice.

Jakie działania prowadzimy?

Ze względu na szeroki dostęp do specjalistycznej aparatury diagnostycznej w Centrum Okulistycznym oraz wysoko wykwalifikowany personel mamy możliwość przeprowadzaniakompleksowych badań. Wykonujemy między innymi badanie ostrości wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, a także badanie w lampie szczelinowej. Oprócz tego zajmujemy się również wykonywaniem badania dna oka, badaniem SOCT i badaniem angiografii fluoresceinowej. W ostatnim czasie propozycja naszego centrum została wzbogacona również o precyzyjne badanie USG gałki ocznej a także UBM. Dysponujemy również bogato wyposażoną salą zabiegową, w której wykonywane są procedury.

Posiadamy kilkuletnie (wieloletnie?) doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Swoje działania prowadzimy zarówno jako niezależny ośrodek okulistyczny, jak i we współpracy z innymi specjalizacjami (neurologią, diabetologią, gastroenterologią). W badaniach bierze udział zespół specjalistów, w którego skład wchodzą:

  • główny badacz okulistyczny,
  • współbadacze,
  • dyplomowane pielęgniarki,
  • elektroradiolodzy,
  • koordynatorzy badań klinicznych.

Udział w badaniach klinicznych niesie za sobą kilka kluczowych zalet. Przede wszystkim leczenie w ramach badania klinicznego jest bezpłatne. Oprócz tego pacjenci otrzymują dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia, niedostępnych jeszcze dla innych pacjentów. Na uwagę zasługuje również bezpośredni wkład w rozwój nowoczesnych terapii i medycyny.

Każdy pacjent przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu. W trakcie procesu pozyskiwania zgody obowiązkiem badacza jest przedstawienie wszystkich informacji dotyczących badania (ryzyka oraz korzyści uczestnictwa), a także wymogów odbywania cyklicznych wizyt zgodnie z protokołem badania.