Angiografia fluoresceinowa

Angiografia Fluoreceinowa – AF

Wstępne badanie oraz wywiad przeprowadzany jest przez doświadczoną pielęgniarkę.
Podawane są krople maksymalnie rozszerzające źrenice. Badanie polega na dożylnym podaniu pacjentowi barwnika – soli sodowej fluoresceiny.
Po podaniu środka kontrastowego elektroradiolog wykonuje serie zdjęć dna oka.

Wynik:

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć oraz opisem wykonanym przez naszych specjalistów. Wynik otrzymują Państwo w dniu badania.

Najczęstsze wskazania:

• Ocena stanu naczyń i sprawność krążenia krwi w strukturach oka
• Ocena stanu funkcjonalnego naczyń siatkówki i ich szczelności
• Ocena obecności uszkodzeń siatkówki i częściowo naczyniówki wynikających ze zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych
• Wykrycie anomalii naczyń, patologii naczyniowych powstających w przebiegu chorób siatkówki, np. powikłań ocznych w cukrzycy
• Diagnostyka nowotworów gałki ocznej
• Ocena skuteczności leczenia, np. fotokoagulacji laserowej, iniekcji doszklistkowych
• Kwalifikacja pacjenta do najwłaściwszego typu leczenia

 WAŻNE:  Czas badania z przygotowaniem pacjenta wynosi od 1,5 do 2 godzin

Ważne informacje

Jak przygotować się do badania Angiografii Fluoresceinowej?
  1.  Pacjent nie musi być na czczo, ale zaleca się przed badaniem, aby posiłek był lekki. Przed badaniem można spożywać napoje.
  2. Przed i po badaniu pacjent może zażywać leki przyjmowane na stałe.
  3. Do badania podawane są krople rozszerzające źrenicę. Przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt co uniemożliwia prowadzenie pojazdu bezpośrednio po badaniu!
  4. Jeżeli pacjent posiada dokumentację medyczną dotycząca chorób oczu oraz chorób towarzyszących proszony jest o zabranie jej na badanie.
  5. W przypadku pacjentów dializowanych niezbędne jest uzyskanie zgody nefrologa oraz umówienie dializy w dniu badania AF.
Czy po badaniu Angiografii Fluoresceinowej można wykonywać badania laboratoryjne?

Ze względu na konieczność podania kontrastu do przeprowadzenie badania AF zaleca się odczekanie 3-4 dni od dnia badania AF (jeżeli nastąpi to wcześniej wyniki analizy krwi i moczu mogą być nieprawidłowe).

Czy po badaniu Angiografii Fluoresceinowej można wykonywać inne badania radiologiczne?

badania radiologiczne zaleca się wykonywać 48 godzin od  badania Angiografii Fluorsceinowej.

Z jakiego powodu może wydłużyć się czas przygotowania do badania Angiografii Fluorsceinowej.

Warunkiem prawidłowego wykonania badania angiografii fluoresceinowej jest uzyskanie maksymalnie rozszerzonej źrenicy. Czas rozszerzania źrenicy
u każdego pacjenta może się znacząco różnić a wpływ na to ma wiele różnych czynników np współistniejące choroby, zabiegi operacyjne.

Przykład dokumentacji badania AF

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęć pacjentów budzących wątpliwości epidemiologiczne, bądź niedostosowujących się do obowiązujących norm.
Nasz Ośrodek został wyposażony w sterylizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, wdrożone zostały wzmożone procesy dezynfekcyjne. Personel wyposażony jest w środki ochronne. Działamy zgodnie z zaleceniami przyjęć pacjentów w okulistyce według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jednocześnie przypominamy, że:
- obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie Centrum Okulistycznego Ocuservice ilości do 5 pacjentów
- poza terenem Ośrodka, dotyczy klatki schodowej, panuje absolutny zakaz gromadzenia się pacjentów i osób towarzyszących
- wizyty oraz przebywanie w poczekalni odbywa się bez osób towarzyszących
- pacjenci przed przyjęciem zobowiązani są do udzielenia wywiadu epidemiologicznego, odkażenia rąk, zmiany maski
- na terenie Ośrodka oraz poza nim zobowiązani jesteśmy przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów
Szczegółowe informacje oraz zapisy na wizyty pod numerem 664 457 374, 61 828 86 63 oraz mailowo: kontakt@ocuservice.com