nagłówek OcuService

OCT - wprowadzenie

Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT), to technika nieinwazyjnego badania wewnętrznej struktury trójwymiarowych obiektów dzięki rozpraszaniu wiązki światła czerwonego w obrębie tkanki.

Technika ta pozwala uwidocznić najmniejsze nawet zmiany w siatkówce, dając możliwość analizy przekrojów tkanki, analizy obrazu trójwymiarowego oraz tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki.

W ciągu kilku ostatnich lat optyczna koherentna tomografia stała się standardową techniką diagnostyczną w okulistyce, usprawniając proces wczesnej diagnostyki chorób oczu. Technika ta zrewolucjonizowała diagnostykę chorób plamki, stanowiąc bardzo cenne uzupełnienie dotychczas stosowanych metod, w tym angiografii fluoresceinowej.

Badanie SOCT jest nieinwazyjne, jednak wymaga przeźroczystych ośrodków optycznych.

Jego wykonanie umożliwia:

  • wizualizację przekroju przez wybrane fragmenty dna oka - nieoceniona pomoc w diagnostyce różnicowej, monitorowaniu przebiegu choroby, kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych, ocenie wyników leczenia operacyjnego
  • pomiar grubości siatkówki
  • pomiar grubości włókien nerwowych w pobliżu tarczy nerwu - możliwość monitorowania zmian jaskrowych
  • obiektywną analizę tarczy nerwu wzrokowego

Wielką zaletą tej techniki diagnostycznej jest jej nieinwazyjny charakter, co umożliwia badanie pacjentów ze znacznie obciążonym wywiadem dotyczącym chorób układu krążenia, z dysfunkcją nerek oraz kobiet ciężarnych.

Wielką zaletą tej techniki diagnostycznej jest jej nieinwazyjny charakter, co umożliwia badanie pacjentów ze znacznie obciążonym wywiadem dotyczącym chorób układu krążenia, z dysfunkcją nerek oraz kobiet ciężarnych.

Główne wskazania do wykonania badania SOCT stanowią:

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • makulopatia cukrzycowa
  • otwory plamki
  • błony przedsiatkówkowe
  • obrzęk plamki
  • centralna retinopatia surowicza
© OcuService - Poznań, ul. Kościelna 26/1, tel. 61 82 88 663, faks: 61 84 26 959 aktualizacja: 2016-03-09
oct | witrektomia | leczenie AMD | laseroterapia w okulistyce | angiografia fluoresceinowa